Skip to content

Dokładne warunki przewozu leków w temperaturze kontrolowanej .
Przewóz medykamentów powinien przebiegać zgodnie z wszelkimi wymogami przewidzianymi między innymi w odpowiednich ustawach dotyczących stricte tego rodzaju operacji przewozowych. W świetle przepisów produkty medyczne nie powinny być traktowane jak każdy inny masowy towar.

Przewóz medykamentów powinien przebiegać na podstawie wszystkich wymogów uwzględnionych między innymi w odpowiednich ustawach dotyczących stricte tego rodzaju aktywności transportowych. W świetle przepisów towary medyczne nie powinny być traktowane jak każdy inny masowy towar.

Niezwykle ważne jest, aby skrupulatnie stosować się do wszelkich wymogów czy reguł z tym związanych.Transport (poprzednia strona) w temperaturze kontrolowanej powinien odbywać się bezpośrednio z miejsca nadania do punktu odbioru. Jeśli niezbędny jest przeładunek, musi on nastąpić w odpowiednio do tego przygotowanych warunkach. Materiały medyczne muszą być umieszczone w specjalnych zamkniętych opakowaniach albo też zbiorczych opakowaniach, a także powinny być transportowane w odpowiednich warunkach. Oprócz tego niezbędne jest dysponowanie całą dokumentacją transportową, w jakiej wyznaczony jest m.in. termin dostarczenia produktów do miejsca docelowego. W przypadku niektórych towarów medycznych niezbędny jest odpowiedni transport chłodniczy do 3,5 tony.

Z uwagi na reguły związane z transportem leków bardzo często okazuje się, iż firmy farmaceutyczne muszą same zorganizować specjalne pojazdy, za pomocą jakich możliwy jest transport leków. Nie zawsze można zlecić to zadanie zewnętrznemu przewoźnikowi.
Przewoźnik, który transportuje leki, powinien perfekcyjnie znać wszelkie przepisy, jakie funkcjonują w Polsce i niezwykle odpowiedzialnie stosować się do nich. Transport produktów medycznych niezgodny z obowiązującymi zasadami prawa może wiązać się z koniecznością poniesienia późniejszych konsekwencji.

centrum logistyczne

Autor: Stockmann Group
Źródło: http://www.flickr.com

Należy także liczyć się z tym, iż transport medykamentów w nieodpowiednich warunkach może wiązać się z różnymi zniszczeniami przewożonego materiału, co będzie równoznaczne z niemałymi stratami finansowymi. Z tego względu niezwykle ważne jest, żeby transportować leki w odpowiednich pojazdach, właściwie zapakowane i w odpowiednich temperaturach. Dla bezpieczeństwa medykamentów istotna jest również odpowiednia wilgotność powietrza. W tym przypadku bardzo istotne jest posiadanie koniecznych urządzeń pomiarowych.
Pamiętajmy, że nieodpowiednio transportowane leki mogą w przypadku jakichkolwiek zniszczeń zostać bezpośrednio skierowane do utylizacji, a to wiąże się z niemałymi stratami. Trzeba zatem przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów. Dodatkowe informacje – sprawdź tu