Skip to content

Genetyka to dyscyplina naukowa o dziedziczeniu i płynności istot
Genetyka to dyscyplina badawcza o dziedziczeniu i płynności stworzeń, które są oparte na wiedzy zawartej w kluczowych ogniwach dziedziczności czyli genach. Większość dziś znanych chorób jest związana z tym co mamy zarejestrowane w genach. U podwalin tych niepoprawności leżą powody genetyczne, na powstawanie których nie mamy żadnego wpływu.

Genetyka to nauka o dziedziczności i niestałości istot, opartych na wiedzy usytuowanej w fundamentalnych jednostkach dziedziczności czyli genach. Większość dziś znanych schorzeń jest związana z tym co mamy utrwalone w genach. U podwalin tych anomalii leżą przyczyny genetyczne, na formacja których nie możemy mieć żadnego wpływu.

genetyka

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Mutacje można podzielić na odziedziczone od dziadków, mutacje budujące się w komórkach rozrodczych albo w fazie wczesnego rozrostu zarodkowego, a także mutacje somatyczne powstające w czasie życia organizmu. W oparciu o tę mądrość w dzisiejszym świecie choroba genetyczna nie może być rozważana jako wstydliwa. Kiedy poradnia genetyczna np. wykryje mutację genów, jest to zwykle znaczny życiowy kłopot dla zainteresowanego i jego familii, bo większość uszkodzeń genetycznych objawia się przykrym obrazem klinicznych, dodatkowo jest nadal nieuleczalna.

Jednak korzyści płynące z informacji o schorzeniu powinny wykraczać nasz strach przed nią. Poradnia – sprawdź propozycję genetyczna specjalizuje się w poradnictwie genetycznym wad rozwojowych i chorób dziedziczonych. Prowadzi wszechstronną pieczę nad rodzinami podwyższonego ryzyka. Kategoryzuje i kieruje pacjentów na specjalistyczne tryby diagnostyczne, m.in., weryfikację prenatalną, procedura w kierunku nosicielstwa najczęstszych mutacji .

Poradnia genetyczna prowadzi kompleksową pieczę nad pacjentami

gen

Autor: NOAA Photo Library
Źródło: http://www.flickr.com

zwiększonego ryzyka. W czasie odwiedzin w poradni genetycznej lekarz gromadzi gruntowny wywiad rodzinny odnośnie zachorowań na nowotwory zachodzące w rodzinie pacjenta oraz u zainteresowanego. Ważny jest przybliżony wiek w momencie wystąpienia zachorowania oraz typ nowotworu. Jeżeli pacjent posiada dokumentacją z leczenia osób chorych to jest to nadzwyczaj potrzebne. Badanie materiału genetycznego wykonywane jest wyłącznie u pacjentów, którzy dopełniają miary znacznego dziedzicznie uzależnionego niebezpieczeństwa zachorowań na nowotwory o tym postanawia lekarz po przeanalizowaniu rodowodu, bądź jest podejrzenie zespołu genetycznego połączonego z dużym ryzykiem zachorowania na raka.