Skip to content

Hospicja – najlepsza opieka dla pacjentów
Kres życia nigdy nie jest wyczekiwany. Osoby umierające niejednokrotnie nie mogą poradzić sobie z nieuchronnym końcem – jest to przerażające wydarzenie zarówno dla nich, jak i otaczającej ich rodziny. Jeśli ciężko chorują, a każdy dzień łączy się z bólem, warto zastanowić się nad umieszczeniem pacjenta w hospicjum.

Śmierć nigdy nie jest łatwa. Osoby umierające często nie mogą poradzić sobie z nieuniknionym końcem – jest to przerażające wydarzenie tak samo dla nich, jak i otaczającej ich rodziny. Jeżeli ciężko chorują, a każdy dzień łączy się z cierpieniem, trzeba zastanowić się nad umieszczeniem chorego w hospicjum.

Hospicjum jest to jednostka, która zajmuje się opieką nad osobami znajdującymi się w terminalnym etapie choroby. Pierwsze hospicjum hospicjum śląskie zostało założone w Wielkiej Brytanii. To je właśnie naśladują w obecnych czasach jednostki działające na całym świecie. Czym jest – terminalna faza choroby? Jest to stan,

szpital czy hospicjum domowe

Autor: stephen bowler
Źródło: http://www.flickr.com

w którym nie ma już możliwości leczenia chorego, lecz można zminimalizować jego cierpienie przez załagodzenie bólu, wsparcie psychiczne i duchowe, a także starania w ograniczaniu dokuczliwych symptomów chorób. Dzięki świadczonej opiece chorzy mają zagwarantowaną doskonałą pomoc, która pozwala im godnie przeżyć ostatnie momenty życia. W placówce zatrudnieni są lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pracownicy z opieki socjalnej, duchowni, rehabilitanci oraz wolontariusze bezpłatnie wspierający pacjentów. Wsparcie jest zależne od indywidualnych potrzeb chorych – jedni oczekują rozmowy, inni pomocy w prostych fizjologicznych czynnościach. Najistotniejsze to słuchać i starać się czynić wszystko, co jest możliwe, by choć trochę ulżyć w często potwornych cierpieniach takich ludzi.

Wyróżnia się hospicja domowe oraz hospicjum stacjonarne. Decydując się na hospicjum (ciąg dalszy tego materiału- hospicjumkatowice.pl) domowe, ekipa hospicyjna zajmuje się pacjentem w domu, z kolei hospicjum stacjonarne skierowane jest przede wszystkim do ludzi samotnych bądź pacjentów w stanie nie zezwalającym im zostać w domu. W celu przyjęcia do placówki stacjonarnej wymagane jest skierowanie od lekarza. W drugim przypadku wystarczy wola samych chorych, ich rodziny albo innej osoby, która zauważa, że taka opieka jest potrzebna. Jeżeli wybrana placówka posiada umowę z NFZ, chory nie ponosi wówczas żadnych kosztów.
Za sprawą hospicjom pacjent ma szansę na uzyskanie najlepszej opieki i wsparcie emocjonalne. Nie jest traktowany jako kolejny pacjent, ale osoba, która wymaga jedynie zrozumienia i odrobiny ciepła. Systematyczna opieka ekipy kompetentnych pracowników oraz obecność bliskich pomaga w tym ostatnim etapie życia.