Skip to content

odbudowa kolana
Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest konieczne wtedy, gdy jego uszkodzenia wykluczają leczenie umożliwiające oszczędzić normalny staw. Zniszczenie stawu kolanowego, określane chorobą zwyrodnieniową, może wystąpić na skutek zniszczenia chrząstki stawowej, powiązanej z podeszłym wiekiem. Jeśli zniszczenie bywa poważne, wtedy powoduje ono cierpienie i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie nadwyrężonych części kolana na sztuczny staw kolanowy.

Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest konieczne wówczas, jak jego uszkodzenia eliminują leczenie pozwalające oszczędzić prawdziwy staw. Degradacja stawu kolanowego, zwane chorobą zwyrodnieniową, może wystąpić na skutek zużycia chrząstki stawowej, powiązanej z podeszłym wiekiem. Jeśli zużycie bywa poważne, wtedy powoduje ono ból i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie uszkodzonych części kolana na sztuczny staw kolanowy.

operacja

Autor: Lena
Źródło: http://www.flickr.com
Został on zaplanowany na pokrewieństwo ludzkiego kolana – odkryj więcej -, a jego wielkość odpowiada formatowi uszkodzonego stawu kolanowego chorego. Zdjęcie rentgenowskie wykonane przed operacją, także proteza (polecany protetyk) tymczasowa układana na kościach w procesie zabiegu pozwalają lekarzowi określić właściwy wymiar odbudowanego kolana. Protezę kolana zamocowuje się zazwyczaj korzystając z cementu kostnego, który pewnie przytwierdza ją do kości.

Możliwe jest także mocowanie protezy złącza kolanowego bez cementu. Strategia ta, stosowana jest z zasady u młodszych chorych. Chirurg postanowi, jaka metoda mocowania protezy jest dobra w danym wypadku. Operacja rekonstrukcji kolana przeprowadzana jest w znieczuleniu całkowitym, bądź miejscowym i jest absolutnie bezbolesna. Anestezjolog wyłoni najlepszą metodę znieczulenia. Procedura bywa jednolita dla każdych rodzajów protez. Składnikiem rozsądzającym o wyborze typu protezy jest poziom uszkodzenia różnych szczegółów stawu kolanowego.

operacja

Autor: Zdenko Zivkovic
Źródło: http://www.flickr.com
Używając protezy tymczasowej weryfikuje się rozmieszczenie i ruchomość stawu kolanowego, po czym zachodzi wprowadzenie i osadzenie właściwej protezy. Na czas zabiegu na ogół powstrzymuje się dopływ krwi do kolana. Po zakończeniu operacji w stawie umieszczane są sączki służące do odprowadzania ewentualnie magazynujących się tam cieczy. Więcej na

Na koniec zszywa się poszczególne nacięte powłoki na kolanie. Rekonstrukcja kolana wymaga terapii. Spokojne ćwiczenia powtórnie pozwolą korzystać z własnego stawu kolanowego jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu. Po powrocie do domu, treningi i spacery po gładkich obszarach powinny stać się codzienną praktyką.