Skip to content

Rozwód jako bardzo przykry temat
Decyzja o rozwodzie to bardzo skomplikowany problem dla współmałżonków. Rozwód jak i powiązane z tym działanie prawnicze stanowi dla obojga małżonków stresujące i pełne wzruszeń doświadczenie. Rozwód to rozwiązanie ostateczne, w przypadku gdy brak jest sposobności na utrzymanie małżeństwa. Wymogiem zezwalającym na zdobycie rozwodu jest stały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego.

Decyzja o rozwodzie to bardzo przykry temat dla partnerów. Rozwód jak i powiązane z tym postępowanie prawnicze stanowi dla obojga małżonków stresujące i pełne wzruszeń doznanie. Rozwód to rozstrzygnięcie ostateczne, w wypadku kiedy brak jest możliwości na utrzymanie małżeństwa. Warunkiem pozwalającym na zdobycie rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód
Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
O rozwód (zobacz wróć) może wystąpić każdy z współmałżonków i dostarczyć pozew w Sądzie. Odpowiednio przygotowany pozew o rozwód wrocław zapewnia możliwość zdobycia wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to sprawa konkretnej argumentacji i roztropnego podejścia do faktu rozwodu zarówno przez strony jak i ich pełnomocników. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego znamionuje zaprzestanie pomiędzy współmałżonkami jakichkolwiek więzi które winny znamionować przeciętne i normalnie funkcjonujące małżeństwo.

Sprawdź też – to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, mentalnym i majątkowym. Trwałość rozkładu symbolizuje jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odbudowanie więzi spajającej partnerów. Zdarza się, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili omyłkę zawierając związek małżeński, ale nie żywią z owego tytułu do siebie urazy ani żalu. Pragną się rozstać kulturalnie, uczciwie rozdzielić majątek i żyć niezależnie. Każdy z nich będzie zamieszkiwał osobno i miał swoje życie. W takiej sytuacji pozew rozwodowy bez orzekania o winie jest doskonałym rozwiązaniem związku małżeńskiego – przeczytaj.

Sąd zajmuje się również kwestią małoletnich dzieci małżonków, jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci. Sąd wymienia, któremu z rodzicieli powierzyć władzę rodzicielską. Dodatkowo jeśli chodzi o małoletnie dzieci stron, sąd oświadcza również w wyroku rozwodowym, w jakiej wielkości każdy z partnerów jest zobowiązany płacić alimenty. Wystąpienie o rozwód to zalążek długiej drogi.

Rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym wyjściem w sytuacji gdy para małżeńska decydują się na polubowne rozstanie. Natomiast to w jaki sposób rozwiązać dylemat najlepiej doradzi adwokat. To on zadecyduje jakie rozstrzygnięcie będzie najlepsze w konkretnym wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*