Skip to content

Sprzęt medyczny – zestaw potrzebny w domu i poza nim
W domu, w pojeździe jak też w zakładzie pracy musi znajdować się zestaw do pierwszej pomocy. Nigdy przecież nie wiadomo, kiedy ten zestaw będzie nam konieczny i należy musowo stale mieć go blisko.

W domu, w wozie również w pracy musi być apteczka pierwszej pomocy. Nigdy wszak nie wiadomo, kiedy taki zestaw będzie nam konieczny i należy koniecznie zawsze posiadać go blisko.

Opakowanie apteczki powinno być trwałe na uszkodzenia mechaniczne i łatwe w stosowaniu.

sprzęt medyczny

Autor: Agência de Notícias do Acre
Źródło: http://www.flickr.com

Powinna ona zawierać wszystkie możliwe środki do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Oznakowana winna być białym krzyżem na czerwonym bądź zielonym tle. Odkąd nasz kraj wszedł do Unii Europejskiej musi posiadać znak CE. Każda apteczka pierwszej pomocy musi znajdować się w miejscu nieprzystępnym dla dzieci, przeznaczonym tylko dla dorosłych. W naszym lokalu mieszkalnym oprócz apteczki powinien również znajdować się termometr do mierzenia temperatury ciała.

Wspaniałym termometrem jest termometr rtęciowy. Wskazuje on ponad wszystko celną temperaturę organizmu. Niestety ze względu na szkodliwą rtęć bardzo trudno w teraźniejszych latach tego rodzajach termometr nabyć. Zestaw pierwszej pomocy (przykład na ) w miejscu pracy musi być ustalony w porozumieniu z lekarzem pełniącym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad zatrudnionymi, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

nauka pierwszej pomocy

Autor: The U.S. Army
Źródło: http://www.flickr.com

Powinna być zamieszczona w miejscu ogólnie dostępnym i widocznym. Apteczka musi zawierać jedynie konieczne środki, w małych ilościach, służące do ratowania oraz spis zawartości. Powinność posiadania apteczki wynika z kodeksu pracy.

Pomimo iż polskie przepisy jak również przepisy Unii Europejskiej nie zmuszają prowadzących samochody osobowe do posiadania apteczki samochodowej, jako potrzebnego wyposażenia auta należy jednakże ją mieć. Każdym, bowiem kierowca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku a jak ma to zrobić, jeśli w jego aucie nie znajduje się apteczka samochodowa do udzielania pierwszej pomocy. Warto zainwestować w apteczkę, która będzie posiadała: bandaże, kompresy gazowe, plasterki z opatrunkiem i bez, opaskę uciskową, środek dezynfekujący, ustnik do przeprowadzenia sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne, chustę trójkątną, koc termoizolacyjny, nożyczki, agrafki, a także instrukcję udzielania pierwszej pomocy.