Skip to content

Właściwe towary dla odżywiania ekologicznego
Ekologiczna i zdrowa żywność to nie to samo. Produkty sprzedawane jako zdrowa żywność, w żadnym razie nie są równoważne z ekologiczną żywnością. Wyroby ekologiczne są oznaczone odpowiednimi certyfikatami.

Ekologiczna i zdrowa żywność nie oznacza tego samego. Wyroby oferowane jako zdrowa żywność, wcale nie są równoważne z ekologiczną żywnością. Produkty ekologiczne są znakowane właściwymi certyfikatami.

Zdrowa żywność

Autor: Alan Patrick (Otto) Alpenfelt
Źródło: http://www.flickr.com
Napis zdrowa żywność może ukazać się na każdym opakowaniu, niezależnie od tego w jaki sposób są produkowane. Większość osób myśli, że jedzenie z odmiany zdrowa żywność jest ekologiczna. Niemniej nie musi ona wypełniać norm produkcji odpowiednich dla odżywiania eko. Lokowanie tekstu zdrowa żywność nie musi znaczyć, że żywność (kliknij tu) dopuszczona do handlu nie może być obciążająca dla zdrowia, albo życia ludzi. Sklep ze zdrową żywnością online proponuje artykuły wyprodukowane bez dodatku nawozów syntetycznych i pestycydów, przy równoczesnym zachowaniu bogactwa ziemi i różnorodności biologicznej. Reguły dostarczania żywności ekologicznej określone zostały odpowiednim przepisem dotyczącym produkcji ekologicznej, także oznakowania

Owoce

Autor: Sergey Galyonkin
Źródło: http://www.flickr.com

wyrobów rolniczych. Artykuły ekologiczne powinny posiadać stosowne certyfikaty UE. Gospodarstwa ekologiczne, które proponują nam eko żywność, muszą dorównać należytym wymogom. Wytwórczość ekologiczna pokarmów nie może zaburzać i obciążać otoczenia naturalnego, gospodarstwo powinno być samowystarczalne, wytwórczość musi się przyczynić do postępu wsi i rolnictwa. Wyroby ekologiczne nie mogą mieć kontaktu ze specyfikami chemicznymi, pestycydami, regulatorami wzrostu. Bazą gospodarki muszą być naturalne odpady, kompost i obornik.

Wyroby kupowane w sklepie ze zdrową żywnością naznaczone znakiem EKO dają gwarancję jakości – zobacz. Konsument może być pewien, że dana żywność została wyprodukowana zgodnie z normami, także że była kontrolowana przez specjalistów. Atest ten przyznawany jest na rok, po upływie tego terminu gospodarstwo ekologiczne pozostaje poddane powtórnej weryfikacji. W Polsce coraz częściej otwierane są nowe sklepiki z ekologiczną żywnością. Trzeba posiadać ufność, że wkrótce rynek polski nie będzie odbiegał od europejskich, a jednostki potrzebujące jeść zdrowo i Eko, będą miały coraz to więcej możliwości.